รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-08-18  เวลา 10:46:17 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวสุกัญญา พลายยงค์
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   หน้าจอกระพริบและดับเองต้องเปิดใหม่ตลอด
หมายเลขเครื่อง:
สพป.นฐ.1 13/37/2553
สาเหตุของปัญหา:
จอเสื่อมสภาพ
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
บันทึกซ่อม
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  25 สิงหาคม 2563 เวลา 09:34:49 น.
ไม่มีรูปภาพ