รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-08-10  เวลา 09:58:19 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ
กลุ่ม:
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เข้าอินเทอร์เน็ตแล้วหลุด
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
สาย Lan หลวม
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ทำการขยับสาย Lan ให้ใหม่ ใช้งานได้ปกติ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  10 สิงหาคม 2563 เวลา 09:59:51 น.
ไม่มีรูปภาพ