รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-07-22  เวลา 14:09:48 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
น.ส.ดวงฤดี เลิศวนิชย์ทิพย์
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   Microsoft Office เหลือเวลาใช้งาน 20 วัน
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
Microsoft Office หมดอายุ
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ทำการลง Microsoft Office ให้ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  10 สิงหาคม 2563 เวลา 09:58:51 น.
ไม่มีรูปภาพ