รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-07-21  เวลา 11:23:16 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
tanapa
กลุ่ม:
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายการปัญหา:
อื่นๆ   ให้กลุ่ม IT ลงประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 13 รายการ
หมายเลขเครื่อง:
สพป.นครปฐม เขต 1 13/09/2553
สาเหตุของปัญหา:
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  6 สิงหาคม 2563 เวลา 13:23:35 น.
ไม่มีรูปภาพ