รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-02-12  เวลา 15:24:21 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวศศิวิมล ปุยะพันธ์
กลุ่ม:
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายการปัญหา:
ระบบปฏิบัติการ windows   ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบ Internet ได้ เนื่องจาก Windowe มีปัญหา
หมายเลขเครื่อง:
สพป.นฐ.1 13/07/2561
สาเหตุของปัญหา:
Card Lan มีปัญหา
ระดับปัญหา:
ระดับสูง (เป็นระดับที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องส่งร้าน บริษัท เพื่อดำเนินการซ่อม)
ผลการแก้ไข:
สถานะ:
ส่งคืนพัสดุ/ส่งร้านซ่อม/จำหน่าย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:28:21 น.
ไม่มีรูปภาพ