รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-07-20  เวลา 14:00:00 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวศศิวิมล ปุยะพันธ์
กลุ่ม:
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายการปัญหา:
เครื่องสแกนเนอร์   ติดตั้งโปรแกรม
หมายเลขเครื่อง:
สพป.นฐ.1 13.7/04/2562
สาเหตุของปัญหา:
ไม่มี Driver Scanner
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ติดตั้ง Driver Scanner ให้เรียบร้อย
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:49:00 น.
ไม่มีรูปภาพ