รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-07-20  เวลา 12:09:12 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาววรรณชนก จารุกิจอนันต์
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ลงวินโดว
หมายเลขเครื่อง:
13.2/38/2553
สาเหตุของปัญหา:
คอมพิวเตอร์การทำงานล่าช้า
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ติดตั้งระบบปฏิบัติการให้ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:49:34 น.
ไม่มีรูปภาพ