รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-07-16  เวลา 09:22:28 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
วิชุดา ศรีสุวัฒนานันท์
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เข้าระบบไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
dell 13/35/2553
สาเหตุของปัญหา:
ไม่ได้ Login เข้าสู่ระบบ
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
Login เข้าสู่ระบบ เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:50:02 น.
ไม่มีรูปภาพ