รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-07-10  เวลา 12:57:20 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
somjai
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา:
เครื่อง Printer   ติดตั้งระบบแชร์เครื่องปริ๊น
หมายเลขเครื่อง:
สพป.นฐ.1 13/09/2561
สาเหตุของปัญหา:
IP เครื่องพิมพ์ไม่ตรงกับในเครื่อง
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ตั้งค่า IP ในเครื่องให้ตรงกับเครื่องพิมพ์
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:50:26 น.
ไม่มีรูปภาพ