รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-07-09  เวลา 14:33:28 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
tanapa
กลุ่ม:
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าระบบไลน์ ใน PC เพื่อดำเนินการe-bidding จัดซื้อครุภัณฑ์
หมายเลขเครื่อง:
สพป.นครปฐม เขต 1 13/09/2553
สาเหตุของปัญหา:
ไม่ได้เชื่อมต่อ Internet
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ทำการ Login เพื่อเข้าสู่ Internet
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:53:38 น.
ไม่มีรูปภาพ