รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-07-08  เวลา 16:03:29 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
อาภา กุลพสุมนต์
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา:
เครื่องสแกนเนอร์   เครื่องสแกนเนอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขเครื่อง:
13.7/03/2562
สาเหตุของปัญหา:
Driver Scanner มีปัญหา
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ติดตั้ง Driver Scanner ใหม่อีกครั้ง
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:53:14 น.
ไม่มีรูปภาพ