รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-07-03  เวลา 16:05:00 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
อัฐพร วิทยาเจริญ
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา:
อื่นๆ   ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office และ Acrobat Pro
หมายเลขเครื่อง:
ทก 40010059856
สาเหตุของปัญหา:
ไม่มีโปรแกรม
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้ว
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:52:55 น.
ไม่มีรูปภาพ