รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-06-30  เวลา 17:00:51 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
ธนาภา สุขผล
กลุ่ม:
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ระหว่างทำงานหน้าจอจะมีข้อความขึ้นมารบกวนอยู่ตลอดเวลาว่า "ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน Microsoft OffictW
หมายเลขเครื่อง:
สพป.นครปฐม เขต 1 13/09/2553
สาเหตุของปัญหา:
Microsoft Office หมดอายุ
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ติดตั้้ง Licence Key ให้เรียบร้อยแล้ว
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:51:21 น.
ไม่มีรูปภาพ