รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-02-11  เวลา 10:47:00 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สุวรรณา แดงสวัสดิ์
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ไอคอนที่หน้าจอคอมฯ หาย
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
อาจติดไวรัส
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
เบื้องต้นติดตั้งสแกนไวรัส หากยังเป็นอีกเห็นควรลงระบบปฎิบัติการใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:01:29 น.
ไม่มีรูปภาพ