รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-06-29  เวลา 14:15:56 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สุพิชฌาย์ นราทอง
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา:
เครื่องสแกนเนอร์   เชื่อมเครือข่ายกับเครื่องปริ้นต์มีปัญหา
หมายเลขเครื่อง:
13.2/58/2553
สาเหตุของปัญหา:
เครื่องพิมพ์ขึ้น Drum (อุปกรณ์ตลับหมึกมีปัญหา)
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ทำการถอดแล้ว ทำความสะอาด ใส่เข้าไปใหม่ ใช้งานได้ปกติ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  29 มิถุนายน 2563 เวลา 14:26:11 น.
ไม่มีรูปภาพ