รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-06-29  เวลา 14:09:44 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สุพิชฌาย์ นราทอง
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา:
เครื่องสแกนเนอร์   สแกนเนอร์ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย
หมายเลขเครื่อง:
13.2/58/2553
สาเหตุของปัญหา:
มีการใช้งานหลายรอบ ทำให้ไดร์เวอร์เกิดการรวน
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ พบว่าใช้งานได้ปกติ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  29 มิถุนายน 2563 เวลา 14:16:27 น.
ไม่มีรูปภาพ