รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-06-26  เวลา 10:54:59 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
วิชุดา
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบ gmail ได้ค่ะ
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
ไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  29 มิถุนายน 2563 เวลา 14:16:02 น.
ไม่มีรูปภาพ