รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-06-23  เวลา 10:21:29 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางอาภา กุลพสุมนต์
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา:
อื่นๆ   จัดทำ QR code ลงทะเบียนผ่าน google form ของการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 30 มิ.ย. 2563
หมายเลขเครื่อง:
0861944433
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
เรียบร้อยแล้ว
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  23 มิถุนายน 2563 เวลา 10:25:31 น.
ไม่มีรูปภาพ