รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-06-23  เวลา 09:37:57 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางอาภา กุลพสุมนต์
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา:
อื่นๆ   ช่องทางการประชุม onlie ผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 30 มิ.ย. 2563
หมายเลขเครื่อง:
0861944433
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
จัดทำ Google Meet เตรียมความพร้อมระบบประชุมทางไกล
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  23 มิถุนายน 2563 เวลา 10:25:03 น.
ไม่มีรูปภาพ