รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-06-22  เวลา 15:16:22 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวณภัทร์ เจริญสุข
กลุ่ม:
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ต้องการพิมพ์เอกสาร ไปเครื่องพิมพ์อื่น
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
มองไม่เห็น Printer อีกเครื่อง
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
เชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง ใช้การได้เรียบร้อย
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  22 มิถุนายน 2563 เวลา 15:25:02 น.
ไม่มีรูปภาพ