รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-06-19  เวลา 09:01:10 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
วิชุดา
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
ไม่ได้ login เข้าระบบ
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
เข้าหน้าเว็บ login เพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  22 มิถุนายน 2563 เวลา 15:25:45 น.
ไม่มีรูปภาพ