รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-06-18  เวลา 08:34:33 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
พะเยาว์ เอี่ยมสะอาด
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เครื่องปริ้นไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
canon
สาเหตุของปัญหา:
หัวพิมพ์ตัน
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ล้างหัวพิมพ์
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  18 มิถุนายน 2563 เวลา 11:06:57 น.
ไม่มีรูปภาพ