รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-06-17  เวลา 11:04:32 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นายกฤตภาส จิระรัตน์พิศาล
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ติดตั้งเครื่องปริ้น
หมายเลขเครื่อง:
13/14/2553
สาเหตุของปัญหา:
เครื่องปริ้นเตอร์ส่งซ่อม
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
แชร์ให้ใช้งานชั่วคราว
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  18 มิถุนายน 2563 เวลา 11:08:45 น.
ไม่มีรูปภาพ