รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-06-16  เวลา 13:57:37 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สุวรรณา แดงสวัสดิ์
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   แชร์งานไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
13/31/2553
สาเหตุของปัญหา:
Google Drive File Stream มีปัญหา
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ทำการปิดแล้ว Login เข้าใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  18 มิถุนายน 2563 เวลา 16:27:29 น.
ไม่มีรูปภาพ