รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-06-16  เวลา 11:40:24 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นายกฤตภาส จิระรัตน์พิศาล
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ติดตั้งเครื่องปริ้น
หมายเลขเครื่อง:
13/14/2553
สาเหตุของปัญหา:
เครื่องพิมพ์ใช้งานไม่ได้ ลูกยางสึก ต้องดำเนินการเปลี่ยนลูกยาง
ระดับปัญหา:
ระดับสูง (เป็นระดับที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องส่งร้าน บริษัท เพื่อดำเนินการซ่อม)
ผลการแก้ไข:
สถานะ:
ส่งคืนพัสดุ/ส่งร้านซ่อม/จำหน่าย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  18 มิถุนายน 2563 เวลา 13:11:37 น.
ไม่มีรูปภาพ