รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-06-12  เวลา 10:15:30 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวสุกัญญา พลายยงค์
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เครื่องปริ๊นไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
Driver ใช้งานไม่ได้
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ดำเนินการติดตั้ง Driver Printer ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  23 มิถุนายน 2563 เวลา 09:48:14 น.
ไม่มีรูปภาพ