รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-06-12  เวลา 10:12:06 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวอัญชนา แพกำเนิด
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เครื่องปลิ๊นไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
ไม่ได้เสียบสายเครื่องปริ้น
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
เสียบสายให้ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  22 มิถุนายน 2563 เวลา 15:26:55 น.
ไม่มีรูปภาพ