รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-06-10  เวลา 18:30:18 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
น.ส.ชลธิชา อาภานุรักษ์
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ไม่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูล Excel ได้
หมายเลขเครื่อง:
13/47/2553
สาเหตุของปัญหา:
Microsoft Office มีปัญหา
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ติดตั้ง Microsoft Office รุ่นใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  10 มิถุนายน 2563 เวลา 20:04:23 น.
ไม่มีรูปภาพ