รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-06-05  เวลา 09:56:23 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
น.ส.ชลธิชา อาภานุรักษ์
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เครื่องปริ้นท์เตอร์ไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้
หมายเลขเครื่อง:
13.2/18/2553
สาเหตุของปัญหา:
Microsoft Office มีปัญหา
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ถอนการติดตั้งแล้วลงเวอร์ชั่นใหม่เรียบร้อย
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  5 มิถุนายน 2563 เวลา 14:03:39 น.
ไม่มีรูปภาพ