รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-06-04  เวลา 15:09:20 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวสุกัญญา พลายยงค์
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เปิดโปรแกรม pdf ไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
สพป.นฐ.1 13/37/2553
สาเหตุของปัญหา:
Adobe Acrobat เวอร์ชั่นเก่า
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ติดตั้งรุ่นใหม่เรียบร้อยใช้ได้ปกติ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  5 มิถุนายน 2563 เวลา 14:02:51 น.
ไม่มีรูปภาพ