รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-02-06  เวลา 11:03:13 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางวิไล เรียนทัพ
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เข้าระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
สพป.นฐ.1 13.2/33/2553
สาเหตุของปัญหา:
สายแลนหลวม
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ขยับสายให้เข้าล็อค
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:10:52 น.
ไม่มีรูปภาพ