รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-06-02  เวลา 15:53:34 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
ธนาภา สุขผล
กลุ่ม:
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ติดตั้ง mail ในเครื่องคอมพิวเตอร์
หมายเลขเครื่อง:
สพป.นครปฐม เขต 1 13/09/2553
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
สร้างบุ๊คมาร์กแถบเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  4 มิถุนายน 2563 เวลา 15:06:12 น.
ไม่มีรูปภาพ