รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-06-01  เวลา 10:39:49 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวรัตนาพร จันทร์สมวงษ์
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ช่วยปรับรูปแบบตรงการลงรับใน AMSS ให้เป็นแบบเดิมด้วยค่ะ รูปแบบใหม่ไม่สะดวกในการใช้งานเลยค่ะ ลงรับแล้วเสียเวลามาก
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
Chrome มีการอัพเดต ฟ้อน/รูปแบบการแสดงผลจึงไม่เหมือนเดิม
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
แนะนำให้ใช้ Firefox แทน
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  4 มิถุนายน 2563 เวลา 15:07:59 น.
ไม่มีรูปภาพ