รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-05-22  เวลา 15:38:06 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางเสริมสุข ประดิษฐขำ
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เนื่องจากเครื่องแสกน และเครื่องไลแผ่นซีดีชำรุด จึงขอให้แสกนและไลซีดีให้ จำนวน 3 รายการ
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ดำเนินการเรียบร้อย
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  4 มิถุนายน 2563 เวลา 11:49:54 น.
ไม่มีรูปภาพ