รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-05-22  เวลา 15:36:36 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
น.ส.ชลธิชา อาภานุรักษ์
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ติดตั้งคอมพิวเตอร์และปริ้นท์เตอร์พร้อมลงโปรแกรม จำนวน 3 ชุด เพื่อใช้ในการสรรหาพนักงานราชการฯ ตน. นักจิตวิทยาฯ
หมายเลขเครื่อง:
ไม่ทราบ
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ดำเนินการเรียบร้อย
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  30 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:50:03 น.
ไม่มีรูปภาพ