รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-05-22  เวลา 10:16:12 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางปาริชาติ ปานดี
กลุ่ม:
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เปิด PDF ไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
Internet Explorer มีปัญหา ไม่สามารถอ่านไฟล์ PDF ได้
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ลบและติดตั้งโปรแกรมใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:19:09 น.
ไม่มีรูปภาพ