รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-05-22  เวลา 10:04:44 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
อัฐพร วิทยาเจริญ
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ติดตั้งเครื่องพิมพ์
หมายเลขเครื่อง:
ทก 40010059856
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:18:52 น.
ไม่มีรูปภาพ