รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-05-22  เวลา 08:18:17 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ
กลุ่ม:
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เข้าไลน์ใน PC ไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
13/12/2561
สาเหตุของปัญหา:
ไม่ได้เชื่อมต่อ Internet
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
เชื่อมต่อ Internet
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  30 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:49:43 น.
ไม่มีรูปภาพ