รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-02-05  เวลา 15:30:14 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางกิตติยา คล้ายสุบรรณ
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา:
เครื่อง Printer   รายละเอียดงานไม่ออกจากเครื่องปิ้น
หมายเลขเครื่อง:
B412
สาเหตุของปัญหา:
เครื่อง Printer แสดงสถานะ Offline
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
Reset Driver เครื่อง Printer ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:34:05 น.
ไม่มีรูปภาพ