รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-05-19  เวลา 13:49:44 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สมใจ กายเย็น
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เปิดเข้าระบบของเวป สพป.นครปฐม เขต 1 ไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
สพป.นฐ.1 13/09/2561
สาเหตุของปัญหา:
ไม่ได้ Login เข้าระบบ Authentication
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
เข้า Link Login เข้าสู่ระบบ และตั้งค่า Bookmark ไว้เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  19 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:48:50 น.
ไม่มีรูปภาพ