รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-05-18  เวลา 09:27:39 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
พะเยาว์ เอี่ยมสะอาด
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   โปรแกรม อาโคแบค หายไปเปิดไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
E1920
สาเหตุของปัญหา:
license หมดอายุ
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ติดตั้ง license ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  18 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:40:04 น.
ไม่มีรูปภาพ