รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-05-14  เวลา 15:26:37 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางอาภา กุลพสุมนต์
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา:
เครื่อง Printer   ติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้ด้วยคะ
หมายเลขเครื่อง:
HP Laserjet P1102 13.2/16/2553
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  19 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:53:46 น.
ไม่มีรูปภาพ