รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-05-14  เวลา 15:25:21 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางอาภา กุลพสุมนต์
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา:
อื่นๆ   โทรศัพท์ไม่ได้ยินเสียง
หมายเลขเครื่อง:
034-255-342
สาเหตุของปัญหา:
โทรศัพท์สัญญาณไม่ดี
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
เกิดจากกล่องต่อสายโทรศัพท์หลวม ทำการติดเทปกาว ไม่ให้กล่องสัญญาณขยับ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:57:03 น.
ไม่มีรูปภาพ