รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-05-14  เวลา 13:42:06 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม
กลุ่ม:
รองผอ.สพท.
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้ระบบฟ้อง windows มีปัญหา
หมายเลขเครื่อง:
13/07/2553
สาเหตุของปัญหา:
Windows Update ตลอดเวลา แจ้งเตือน ไม่ Support เพราะเป็น Windows รุ่นเก่า
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ทำการปิด Windows Update
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:56:23 น.
ไม่มีรูปภาพ