รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-05-14  เวลา 10:38:21 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
รัชฎา นวลหิน
กลุ่ม:
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายการปัญหา:
อื่นๆ   ลงโปรแกรมสแกน
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
Printer ที่มีไม่สามารถ Scan เอกสารได้
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ติดตั้ง Driver Scan Printer ผ่าน Network
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:56:13 น.
ไม่มีรูปภาพ