รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-05-08  เวลา 15:21:35 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
พนัชกร พุฒิแสงจันทร์
กลุ่ม:
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ลงwindows
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
Windows ติดไวรัส
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ดำเนินการลงใหม่เรียบร้อย
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:54:22 น.
ไม่มีรูปภาพ