รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-04-24  เวลา 14:50:04 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสมใจ กายเย็น
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ข้อมูลหาย แก้ไขระบบ ลง Windows ใหม่
หมายเลขเครื่อง:
สพป.นฐ.1 13/09/2561
สาเหตุของปัญหา:
ระบบปฏิบัติการมีปัญหา
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ลง Windows ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  27 เมษายน 2563 เวลา 14:11:54 น.
ไม่มีรูปภาพ