รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-04-21  เวลา 16:08:36 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สุพิชฌาย์ นราทอง
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา:
เครื่องสแกนเนอร์   เชื่อมเครือข่ายกับเครื่องปริ้นต์มีปัญหา
หมายเลขเครื่อง:
13.2/58/2553
สาเหตุของปัญหา:
Driver Scanner มีปัญหา
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ลบแล้วลง Driver ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  22 เมษายน 2563 เวลา 12:26:52 น.
ไม่มีรูปภาพ