รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-04-10  เวลา 13:25:55 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวอัญชนา แพกำเนิด
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา:
อื่นๆ   ลงโปรแกรม p obec ในโน๊ตบุ๊ค
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ดำเนินการ ลงโปรแกรม p obec แล้ว
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  10 เมษายน 2563 เวลา 13:36:32 น.
ไม่มีรูปภาพ