รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-04-09  เวลา 10:44:56 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาววรรณชนก จารุกิจอนันต์
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา:
อื่นๆ   ลงวินโดว์
หมายเลขเครื่อง:
13.15/03/2561
สาเหตุของปัญหา:
Windows หมดอายุ
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ติดตั้ง key ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  15 เมษายน 2563 เวลา 16:09:31 น.
ไม่มีรูปภาพ